‹ Terug naar alle regionale pacten

Subsidie beschikbaar voor meer werk voor vijftigplussers

Veel vijftigplussers hebben moeite met het vinden van werk. Zowel in hun eigen beroep of in een ander beroep. De arbeidsmarkt herstelt en de werkloosheid daalt. Maar de daling van de werkloosheid bij vijftigplussers blijft achter bij andere leeftijdsgroepen. Om onbenutte of verborgen kansen beter te benutten, is een tijdelijke subsidieregeling ingesteld.

Subsidie beschikbaar voor meer werk voor vijftigplussers

Het doel van deze subsidie is om meer vijftigplussers een kans te geven op werk. Kleinschalige innovatieve projecten, die zich richten op het toegankelijk maken van werk voor vijftigplusser worden voor maximaal 1,5 jaar ondersteund. 

Indienen 

Subsidieaanvragen kunnen digitaal worden ingediend van 10 april 2017 tot en met 7 mei 2017 bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. De eisen die aan de aanvraag en de aanvrager gesteld zijn en het aanvraagformulier kunt u vinden via http://www.dus-i.nl/werk-voor-vijftigplussers

Voorlichtingsbijeenkomst 

De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 april 2017 van 10.00 uur tot 12.00 uur. De locatie is Bar Beton, CS Utrecht, Sationshal 9, 3511 CE. Aanmelden kan via info@stvda.nl

Meer informatie 

Klik hier voor informatie over aanvraagcriteria, aanvraagperiode, hoogte subsidiebedrag, de aanvraagprocedure en regelgeving. 

Klik hier voor het bericht in de Staatscourant