‹ Terug naar alle regionale pacten

Succesvolle PPS samenwerkingen door RIF

Publiek-private samenwerking (pps) tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven is belangrijk, maar ook complex. Daarom wordt deze samenwerking sinds 2014 gestimuleerd via de Regeling Regionaal Investeringsfonds (RIF), welke zeer succesvol is gebleken.

Succesvolle PPS samenwerkingen door RIF

Waarom samenwerken?

Publiek-private samenwerking (pps) tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven is belangrijk voor een goede aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt. Zo wordt ingespeeld op innovaties en ontwikkelingen in de beroepspraktijk en worden studenten goed voorbereid op de toekomst. De (regionale) beroepspraktijk heeft hoogwaardig vakmanschap nodig om te innoveren en ontwikkelen. Mbo-afgestudeerden die vakvaardigheden en 21e eeuwse vaardigheden beheersen zijn daarvoor onmisbaar. Mbo-scholen die intensief en duurzaam samenwerken met hun regionale partners dragen bij aan stabiele ontwikkeling van regio’s en sectoren. 

RIF: een katalysator

Omdat totstandkoming van deze samenwerking vaak complex is, wordt dit sinds 2014 gestimuleerd via de Regeling Regionaal Investeringsfonds (RIF), welke vruchtbaar is gebleken. Op 28 juni kwam een monitorverslag en auditrapportage over het RIF online, uitgevoerd door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUSI).

De monitorrapportage geeft een uitgebreid overzicht van aanvragen en uitvoering van RIF- projecten. Zo blijkt uit het rapport dat het RIF een soort katalysatorfunctie heeft in de regio: "Verspreid over de periode 2014 – 2017 en zes aanvraagronden zijn in totaal 169 aanvragen gedaan, waarvan er 104 werden gehonoreerd voor een cumulatief subsidiebedrag van ruim 90 miljoen euro. (...) Om de doelstellingen te realiseren wordt een scala aan activiteiten uitgevoerd. De meest voorkomende activiteiten zijn curriculumontwikkeling, inrichting van een contextrijke leeromgeving, professionalisering, kenniscreatie, vormgeving van doorlopende leerlijnen en bevorderen van instroom van studenten."

Toename zorg en welzijn door Zorgpact

Ook blijkt uit de rapportage dat het Zorgpact een positieve invloed heeft gehad op het aantal RIF-aanvragen uit het Zorg en Welzijnsdomein: "Sinds het Zorgpact zien we een forse toename van aanvragen in de sector zorg en welzijn. (...) Sinds het Zorgpact (aanvraagrondes 2016 en 2017) zijn 16 projecten in de sector zorg en welzijn van start gegaan, terwijl in 2014 en 2015 slechts 6 projecten in deze sector werden goedgekeurd." 

Meer lezen? Klik hier voor de kamerstukken van 28 juni over het Regionaal Investeringsfonds.