‹ Terug naar alle regionale pacten

Zorgonderwijs blijft vernieuwen: 3 projecten ontvangen RIF-subsidie

Negen samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven krijgen circa 9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Waaronder drie samenwerkingen binnen Zorg en Welzijn. Minister Bussemaker heeft dit donderdag 12 oktober bekend gemaakt.

Zorgonderwijs blijft vernieuwen: 3 projecten ontvangen RIF-subsidie

Bijzondere initiatieven en resultaten

“Opnieuw hebben de aanvragen bewezen dat het onderwijs zich blijft vernieuwen. We zien dat de aanvragen echt inspelen op actuele vragen vanuit de arbeidsmarkt voor kwalitatief goed personeel, zoals in de verpleeghuiszorg,” aldus minister Bussemaker.  “We hebben de afgelopen jaren veel gedaan om het MBO innovatief en wendbaar te maken. Het Regionaal Investeringsfonds laat zien dat, anders dan critici stellen, de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven op regionaal niveau tot bijzondere initiatieven en resultaten leidt.”

3 Zorg & Welzijn projecten

De totale investering van bedrijfsleven, onderwijs en overheid komen in deze ronde uit op circa 27 miljoen euro. De volgende rif-aanvragen zijn toegekend:

  1. Het onderwijsprogramma ‘De Rotterdamse Plus’ om meer medewerkers met een mbo niveau 2 opleiding een plek te geven in de verpleeghuiszorg in de regio Rotterdam. Gestart vanuit Zorgpact Rotterdam.
  2. Transmuraal Kijken, Leren en Doen van ROC Tilburg, vanuit Zorgpact Midden-Brabant. Doel is het bevorderen van transmuraal opleiden door middel van vernieuwing en innovatie in het veld.
  3. ROC van Twente met de Twentse Zorgacademie, een innovatieve leerwerk-, oefen- en testomgeving. Lees meer over deze koploper.

Regionaal Investeringsfonds

Doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er in totaal 103 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen met de RIF-regeling. Zie de landkaart voor een overzicht van alle projecten. Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar nog twee mogelijkheden om plannen in te dienen voor het fonds. De eerstvolgende aanvraagperiode is januari 2018.  Kijk hier voor meer informatie over het Regionaal Investeringsfonds.