‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Anders kijken, anders leren, anders doen

Anders kijken, anders leren, anders doen

Dat is de titel van het tweede advies van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk. Professionaliteit kenmerkt zich door samenhang tussen vakbekwaamheid, samenwerkend vermogen en lerend vermogen. Dit is in het advies uitgewerkt in acht samenhangende hoofdlijnen. Deze vormen de facetten van de diamant.

Anders kijken, anders leren, anders doen

In het rapport is veel aandacht voor de rol van technologie en permanent leren. Zo staat er: ‘De groei van technologische mogelijkheden heeft een enorme impact op zorg, welzijn en onderwijs. E-health kan burgers helpen bij de zorg voor hun eigen gezondheid, hun functioneren ondersteunen en hun sociale netwerken versterken.’ Voor (aankomend) professionals in de praktijk betekent dit onder andere dat technologie als integraal onderdeel van de zorg- en hulpverlening gebruikt moet worden. Professionals moeten daarom beschikken over uitgebreide digitale vaardigheden om burgers te kunnen ondersteunen. Zij kunnen deze vaardigheden verwerven en up-to-date houden in initiële en post-initiële leertrajecten. Belangrijk is dat zij zich bewust zijn van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de nieuwe technologieën op het gebied van privacy en opslag van (medische) data.

Ook wordt in het rapport geadviseerd dat professionals blijven leren tijdens hun werkende leven: ‘Het traditionele onderwijs maakt plaats voor een mix van leervormen en –situaties met gebruik van technologie en online leren (blended learning). Naast formele en non-formele vormen van leren wint informeel leren op de werkplek steeds meer aan belang.

Kijk voor meer informatie op: http://www.opleidenvoor2030.nl/
Het volledige rapport in PDF-versie: klik hier

Meepraten over hoe we samen de zorg van nu en in de toekomst kunnen vormgeven? Kom op 8 december naar de Landelijke Werkdag van het Zorgpact en dompel je onder in succesvolle regionale samenwerkingen tussen zorg, welzijn, onderwijs en overheid, gericht op de beste zorg door goed opgeleide en kundige professionals. Meer informatie over de Landelijke Werkdag:
 http://www.landelijkewerkdagzorgpact.nl/