‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Christien de Graaff nodigt uit tot lerend netwerk bestuurders

Christien de Graaff nodigt uit tot lerend netwerk bestuurders

Het ROC Alfa-college in Groningen, Drenthe en Overijssel is blij met haar integrale aanpak en organisatiestructuur rond healthy ageing. Wat kunnen anderen mogelijk van de aanpak van het Alfa-college leren? Een interview met Christien de Graaff.

Christien de Graaff nodigt uit tot lerend netwerk bestuurders

Actueel onderwijs 

Christien de Graaff is van huis uit onderwijspsycholoog en is altijd al werkzaam geweest in het onderwijs. Zo was ze ooit MBO-docent, inspecteur en rector. Sinds zeven jaar is De Graaff met veel plezier bestuurder bij het Alfa-college. Daar houdt ze zich onder andere bezig met onderwijs en onderwijsinnovatie. De Graaff: ‘De wereld van ROC’s is fantastisch: we bestaan nu twintig jaar, maar de laatste jaren zijn we het onderwijs pas echt regionaal aan het invullen. Het Alfa-college wil van betekenis zijn in de regio’s Drenthe, Groningen en Overijssel, maar daarvoor moeten we onszelf telkens blijven vernieuwen. Het wordt steeds moeilijker om een langetermijnvisie te ontwikkelen, want de verandering gaat steeds sneller. Het is dus een illusie om te denken dat we de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt helemaal kunnen dichten. Het is belangrijker dat we ons richten op hoe we samen met onze omgeving onderwijs kunnen vormgeven.’

Betrekken van de buitenwereld 

Volgens De Graaff is het betrekken van de buitenwereld cruciaal: ‘Er moet minder lineair worden gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijs. Het strategisch plan van het Alfa-college is naar buiten gericht. Eén van de koersuitspraken luidt: We werken in duurzame, regionale netwerken aan toonaangevend onderwijs. Alle teams hebben de opdracht om in co-makership met het werkveld onderwijs vorm te geven.’ Dat gebeurt bijvoorbeeld door leerbedrijven, met intensieve gastdocentschappen en realistische opdrachten uit de praktijk. Opleidingen worden zo steeds meer samen met professionals vormgegeven. De Graaff: ‘Naar buiten werken en denken in netwerken is de enige manier om actueel onderwijs te bewerkstelligen.’

Regionaal Investeringsfonds 

Volgens de Graaff zijn er een aantal factoren die meehelpen om de samenwerking met de praktijk te stimuleren. Ten eerste hebben drie programma’s fondsen ontvangen uit het Regionaal Investeringsfonds. De Graaff: ‘Er zijn tientallen partners aangesloten. En het helpt om in deze programma’s extra geld te hebben, ook in de verantwoording.’

Dubbellectoraten 

Ten tweede is het Alfa-college partner in twee lectoraten. Dit is uniek in Nederland. Het gaat om het dubbellectoraat ‘Ondernemen in Verandering’, samen met de Hanzehogeschool Groningen. Dit lectoraat heeft als doel om mechanismen voor succesvol ondernemen en ondernemerschap te ontrafelen en te verweven in het beroepsonderwijs. Ook is het Alfa-college partner in een tweede dubbellectoraat: ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’. Samen met Stenden Hogeschool probeert men antwoord te geven op de vraag: Hoe werkt men goed samen in regionale netwerken, gericht op publiek-private samenwerking? De Graaff: ‘Met deze lectoraten ondersteunen we innovatie en structurele samenwerking. Vaak leidt het ook tot definitieve leerbedrijven en netwerken. De olievlek blijft hierdoor groeien.’

Regiegroep healthy ageing 

Ten derde heeft het Alfa-college een regiegroep healthy ageing opgezet. De Graaff: ‘Het is onze ambitie om healthy ageing in al het onderwijs te integreren, niet alleen in de opleidingen zorg en welzijn.  Ook studenten Sport en Bewegen, ICT en Techniek werken aan opdrachten op het gebied van healthy ageing. Binnen de regiegroep wisselen we kennis en nieuwe kansen uit, en creëren we mooie onderlinge verbindingen, ook tussen onderwijs en staf.’ 

Lerend netwerk bestuurders 

De Graaff wil de aanpak van het Alfa-college graag met anderen delen: ‘Onze lerende netwerken bestaan nu uit gevarieerde groepen zoals docenten, directeuren, stafmedewerkers, professionals. Veel ROC’s zijn nu bezig met het vormgeven van actueel onderwijs. Hoewel er tussen bestuurders wel contact is, is er nog geen echt bestuurlijk lerend netwerk op dit gebied. Ik zou graag met andere bestuurders van onderwijs- of zorginstellingen samen een lerend netwerk in het Zorgpact vormen om zo samen te leren.’