‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Eindopbrengsten programma 'In voor zorg' opgeleverd

Eindopbrengsten programma 'In voor zorg' opgeleverd

Op 19 april 2017 vond het Eindcongres van In voor zorg! plaats. Vanuit dit programma zijn in de afgelopen acht jaren in opdracht van het ministerie van VWS ruim 400 organisaties in de langdurige zorg ondersteund. Met name bij het realiseren van een meer doelmatige en flexibele organisatiestructuur die beter aansluit op de veranderingen in de zorg.

Eindopbrengsten programma 'In voor zorg' opgeleverd

Belangrijke veranderingen in de sector langdurige zorg zijn bijvoorbeeld de invoering van zelfsturende teams in bestaande organisaties, zowel intra- als extramuraal, en de introductie van technologie in het zorgproces. Hoe hebben organisaties deze veranderingen aangepakt? En wat zijn de belangrijkste geleerde lessen? Op de website van Langdurige zorg is hier meer over te vinden. Tijdens het Eindcongres In voor zorg! werd het eindrapport met concrete resultaten van het programma overhandigd aan staatssecretaris van Rijn. Deze eindpublicatie en de evaluatie van het programma zijn hier te downloaden. Uit de evaluatie bleek onder andere dat het programma een impuls heeft gegeven aan het goede werkgeverschap in de deelnemende organisaties. 

Ook staatssecretaris van Rijn trok als overall conclusies dat er veel stappen vooruit zijn gezet en dat In voor zorg! een bijzondere vorm van samenwerking tussen onderzoek en praktijk is geweest. Via diverse landelijke programma’s en overleg met het veld zal het ministerie van VWS de innovatie in de langdurige zorg verder stimuleren. 

Volgens staatssecretaris Van Rijn betekent innovatie in de zorg ook: onderwijs hierbij betrekken. Op een paar plekken in het land zijn al interessante ontwikkelingen waar onderscheid tussen mbo-hbo en zorg-welzijn niet meer zo relevant is, maar gekeken wordt welke competenties echt van belang zijn. Dit is een mooie parallel met de vele goede voorbeelden van vernieuwende samenwerkingsinitiatieven binnen de Zorgpactbeweging.