‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Gildeschool voor het zorgambacht: leren in de praktijk

Gildeschool voor het zorgambacht: leren in de praktijk

Dinsdag 16 januari schrijft de Volkskrant over een mooi voorbeeld van leren in de praktijk: het vernieuwende initiatief van koploper Leerbedrijf De Koperhorst.

Gildeschool voor het zorgambacht: leren in de praktijk

Onderwijs en praktijk komen samen

Op de afdeling 't Heerepoortje in verpleeghuis de Koperhorst in Amersfoort komen twee vernieuwingen samen, vanuit zorg én onderwijs. In het project van deze koploper kunnen cliënten een beroep doen op eerstelijnszorg (kortdurend verblijf) en worden studenten van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn opgeleid in het leerbedrijf van de zorginstelling. 

Zorg is een kwestie van doen

Benieuwd naar de reportage? De bijlage uit de krant vind je op deze pagina.

Kopgroep

Leerbedrijf De Koperhorst is één van de inmiddels 70 koplopersinitiatieven uit de kopgroep; waarin zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en/of overheden samenwerken aan vernieuwing van zorg en onderwijs. Het Zorgpact geeft deze projecten een podium om andere samenwerkingen te inspireren en creëert een lerende gemeenschap door bijeenkomsten voor de Kopgroep te organiseren, kennis te delen en maatwerkondersteuning bij verduurzaming van de projecten te bieden.