‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Groei van de Kopgroep: twee nieuwe Koplopers!

Groei van de Kopgroep: twee nieuwe Koplopers!

Afgelopen mei zijn er twee nieuwe Koplopers bijgekomen. Met de toetreding van Silicon Venturing Rotterdam en ZIC Alrijne is de Kopgroep gegroeid naar 75 Koplopers.

Groei van de Kopgroep: twee nieuwe Koplopers!

Koplopers zijn innovatieve samenwerkingsprojecten waarin zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en overheden concrete resultaten hebben geboekt. Samen werken we aan een lerend netwerk dat voorop gaat in de vernieuwing van zorg, welzijn en onderwijs, om zo elkaar en anderen in inspireren.

De eerste nieuwe Koploper is Silicon Venturing Rotterdam. Dit is een minior + voor studenten, tot stand gekomen door de samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht. 

Bij de minor+ Silicon Venturing Rotterdam (SVR) richten studenten een student innovation company op (SIC) naast het ziekenhuis. Deze venture wordt gecoacht door docenten van de hogeschool, in nauw overleg met een contactpersoon van het ziekenhuis. Hier krijgen de studenten de opdracht op zoek te gaan naar problemen binnen het ziekenhuis en te komen tot voor implementatie geschikte prototypes. Studenten worden als essentieel gezien in het werkproces, omdat jonge mensen sneller bestaande routines ter discussie kunnen stellen en vanuit nieuwe perspectieven kunnen kijken naar de problematiek van vandaag de dag. Op deze manier hoopt het ziekenhuis een innovatiecultuur te bevorderen. 

De tweede Koploper is ZIC Alrijne. In dit Zorginnovatie Centrum (ZIC)  lopen meerdere studenten van de Hogeschool Leiden en het  ROC Mondriaan Leiden stage. Een ZIC is een uitdagende leeromgeving waar naast het leren in de praktijk ook het Evidence Based Practice (EBP), praktijkgericht onderzoek, en klinisch redeneren centraal staat. 

De studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen patiëntenkamers. Onder supervisie van een verpleegkundige coach leren de studenten zorg te verlenen aan patiënten en hun werkzaamheden te coördineren. De studenten nemen de regie in hun eigen leerproces en worden zo gestimuleerd zich het werk onder begeleiding eigen te maken. Studenten leren sneller met elkaar de zorg voor patiënten uit te voeren. Door het coachend begeleiden worden zij gestimuleerd tot meer zelfstandigheid en wordt het leerrendement verhoogd. 

Voor uitgebreidere informatie over de Koplopers en resultaten, kunt u op de link van de Koploper naam klikken. 


Gerelateerd aan