‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kamerbrief gezamenlijke agenda zorg voor ouderen

Kamerbrief gezamenlijke agenda zorg voor ouderen

7 April 2017 verscheen de Kamerbrief over Gezamenlijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg. In de Kamerbrief benoemt staatssecretaris Van Rijn (VWS) de knelpunten in de sector en pleit voor een ambitieuze en gezamenlijke agenda om deze aan te pakken.

Kamerbrief gezamenlijke agenda zorg voor ouderen

Er spelen twee belangrijke ontwikkelingen in de ouderenzorg: de vraag naar personeel neemt toe en de zorgvraag verandert. Daardoor staat de ouderenzorg voor de opgave om het toenemende aantal vacatures te vervullen en moeten zorginstellingen in de ouderenzorg zich anders organiseren om aan de veranderende zorgvraag te kunnen voldoen.

Voor de korte termijn zet het kabinet daarom in op een beter imago, meer opleiden en betere matching tussen werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast werkt het kabinet de komende periode aan een bredere aanpak met sociale partners in de gezamenlijke agenda Zorg voor ouderen. Staatssecretaris Van Rijn benadrukt in de brief dat samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal is.

Het Zorgpact stimuleert regionale samenwerking gericht op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Klik hier voor de Kamerbrief over gezamenlijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg.