‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Oproepje voorbeeld delen: hoe lerend werkt de zorg?

Oproepje voorbeeld delen: hoe lerend werkt de zorg?

Een leven lang leren en ontwikkelen: het is meer dan ooit nodig, in de zorg én in andere sectoren. De SER is in 2016 gestart met het toegankelijk maken van praktijkvoorbeelden rond een leven lang leren en ontwikkelen uit allerlei sectoren. Door uw voorbeeld naar hen op te sturen, kunt u uw voorbeeld delen met alle belangstellenden!

Oproepje voorbeeld delen: hoe lerend werkt de zorg?

Een leven lang leren en ontwikkelen

Er zijn grote veranderingen gaande op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en automatisering, en grote transities zoals de energietransitie en verduurzaming hebben hun invloed op ons allemaal. Niemand kan zich permitteren om stil te blijven staan. Jezelf ontwikkelen is een sleutelvaardigheid om mee te kunnen blijven doen. Dat schept kansen, in de zorg, in het onderwijs, en in tal van andere sectoren. Het Zorgpact en de SER organiseren op donderdagochtend 1 februari 2018 een bijeenkomst over wat er nodig is om organisaties en individuen te stimuleren zich te blijven ontwikkelen, om in de toekomst de best mogelijke zorg te kunnen blijven leveren. Het verslag van de bijeenkomst, de presentaties van praktijkvoorbeelden en een foto impressie zullen ook op deze pagina worden geplaatst.

Verder komen in zorg en ontwikkeling

Om mensen de kans te geven hun leven lang te leren en zich te ontwikkelen moet er een sterke, vanzelfsprekende en inclusieve leercultuur ontstaan. In nauwe samenwerking met de SER en departementen deed de OESO in april 2017 aanbevelingen om tot zo’n cultuur te komen. Ook het Zorgpact constateert dat zorgprofessionals en organisaties zich intensiever moeten ontwikkelen om mee te bewegen met demografische, sociaal-culturele en technologische ontwikkelingen. In zijn recente advies Toekomstgericht beroepsonderwijs roept de SER bovendien op tot een nationaal skills-akkoord om permanent leren te bevorderen en kansen van technologisering te benutten.

Voorbeelden en oproep om meer!

Daarover gaan we in gesprek met HR-directeuren, managers en bestuurders uit de VVT, WLZ én van buiten de zorg. Mariëtte Hamer (voorzitter SER) en Doekle Terpstra (aanjager Zorgpact) geven elk een korte inleiding over de uitdagingen rond permanent leren. In twee gespreksrondes gaan we elkaar inspireren met kennis, visies, contacten en bruikbare tips. Ook zijn er enkele pitches van goede voorbeelden van binnen en buiten de zorg. Hier treft u diverse voorbeelden uit de zorg aan. 

Heeft u meer voorbeelden? We ontvangen ze graag uiterlijk 1 maart 2018 via communicatie@ser.nl om in een digitale bundel te delen met alle belangstellenden.

De SER is in 2016 gestart met het toegankelijk maken van praktijkvoorbeelden rond een leven lang leren en ontwikkelen uit allerlei sectoren. Er staan enkele voorbeelden uit de zorg in, maar er zijn ongetwijfeld veel meer mooie initiatieven. U kunt deze bundel hieronder inzien en op trefwoorden of alfabetisch zoeken naar voorbeelden. Als u een praktijkvoorbeeld wilt opsturen, dan verzoeken we u dit format te gebruiken.