‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Sector Zorg en Welzijn en opleidingsinstellingen werken samen  

Sector Zorg en Welzijn en opleidingsinstellingen werken samen  

Op 4 april jl. vond er een dialoogtafel plaats met de 5 onderwijsinstellingen in Limburg, een afvaardiging van de sector Zorg en Welzijn en beleidsmedewerkers van VWS en OCW. Ria Jacobs vertelt: "De aanleiding van deze dialoogtafel is ontstaan in een gesprek met onder meer het Zorgpact toen we met elkaar de stand van zaken rond de ontwikkelingen in Limburg hebben besproken". 

Sector Zorg en Welzijn en opleidingsinstellingen werken samen  

De dominante thema’s die we als sector Zorg en Welzijn met de 5 onderwijsinstellingen hebben gedefinieerd zijn:

1. Certificering vroegtijdige uitstroom van studenten in het BOL en BBL
Doelstelling: BOL- en BBL student die vroegtijdig (voor diplomering) de opleiding verlaat ontvangt een landelijk certificaat. Dit is momenteel niet mogelijk.
ROC’s en Hogescholen in Limburg en de sector Zorg en Welzijn Limburg worden uitgedaagd om een of meerdere alternatieve route(s) te kiezen.
2. BOL studenten derde en vierdejaars structureel in de organisaties
Doelstelling: structureel opleiden in de praktijk.
3. Vernieuwen c.q. aanpassen bestaande curricula
Doelstelling: curricula aanpassen op cliëntprofielen en voorkomen dat we een lang traject van accreditatie moeten doorlopen".
 
De sfeer in de bijeenkomst werd door de aanwezigen als positief en constructief ervaren, volgens Jacobs. "We merkten dat het belangrijk is om ministeries in een vroeg stadium te betrekken bij de stappen die we gaan zetten. Wordt vervolgd"!

Spelen er in uw regio thema’s waarbij u via het Zorgpact in gesprek wil met ministeries, dan kunt u contact opnemen met Annemarie Knottnerus, A.Knottnerus@zorgpact.nl.