‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Serie werksessies ‘Hoe lerend werkt de zorg?’

Serie werksessies ‘Hoe lerend werkt de zorg?’

Tussen juni en november 2018 organiseert het Zorgpact een serie van vier werksessies rondom de vraag ‘Hoe lerend werkt de zorg?’. Hiermee borduren we voort op de vruchtbare dialoog die de SER en Zorgpact op 1 februari 2018 organiseerden. Het doel van de werksessies is antwoord te geven op ‘hoe’ het lerend werken in zorg en welzijn vorm kan krijgen. HR-managers, opleiders en andere betrokkenen bij een leven lang ontwikkelen (van binnen en buiten de zorg) zijn van harte welkom.

Serie werksessies ‘Hoe lerend werkt de zorg?’

In de werksessies gaan we samen met deelnemers aan de slag en bieden we houvast en inspiratie voor een haalbare en merkbare aanpak. Elke werksessie behandelt een apart onderwerp, samen vormen ze een handreiking om lerend werken in zorg en welzijn concreet aan te pakken.

De vier thema’s voor de werksessies zijn:

  1. Aanpakken om tot een toekomstgerichte leercultuur te komen (6 juni)
  2. Werkende modellen met de werkvloer voor toekomstgericht leren (29 augustus)
  3. Ontschotten van werkveld en onderwijs (25 september)
  4. Leerroutes en certificaten (29 oktober)

Deze thema’s zijn gekozen uit de rijke opbrengst van de bijeenkomst op 1 februari. Het zijn vier belangrijke sleutels om een toekomstgerichte lerende organisatie in zorg en welzijn te maken en/of door te ontwikkelen. De eerste sleutel start bij de rol en verantwoordelijkheid van de werkgever om in te zetten en door te pakken op een meerjarige aanpak voor een toekomstgerichte leercultuur. Met de tweede sleutel vertalen we die aanpak naar werkende modellen en hoe je die samen met de werkvloer ontwikkelt. De derde sleutel gaat over de mogelijkheden van certificaten voor een leven lang ontwikkelen. De laatste sleutel gaat over verdergaande samenwerking die mogelijk is tussen het werkveld en onderwijs. 

We sluiten de serie werksessies af met een slotbijeenkomst op 21 november. De opbrengsten en resultaten van de werksessies stellen we ter beschikking aan alle deelnemers en aan het sectorbrede traject ‘een leven lang ontwikkelen’ dat de SER op 30 mei start.

Aanmelden

Voor elke werksessie kunt zich t.z.t. apart aanmelden.
Reeds geopend:
aanmelding voor de bijeenkomst op 6 juni 
- aanmelding voor de bijeenkomst 13 juni