‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Staat van het Onderwijs 2018: gunstige cijfers gezondheidszorg

Staat van het Onderwijs 2018: gunstige cijfers gezondheidszorg

Afgelopen woensdag werd de Staat van het Onderwijs gepubliceerd. Dit is een jaarlijks rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Hoewel de teneur negatief is (dalende prestaties, ongelijke kansen en grote schoolverschillen), wordt in het rapport de sector gezondheidszorg positief genoemd.

Staat van het Onderwijs 2018: gunstige cijfers gezondheidszorg

In de Staat van het Onderwijs 2018 beschrijft de Inspectie van het Onderwijs trends en ontwikkelingen binnen het onderwijsstelsel en onderwijssectoren. 

Verontrustend

De trends die worden beschreven in het rapport zijn verontrustend: de afgelopen 20 jaar zijn de gemiddelde resultaten van Nederlandse leerlingen in het funderend onderwijs geleidelijk teruggelopen. Daarnaast dreigen ongelijke kansen en grote schoolverschillen te worden versterkt door toenemende sociaal-economische segregatie. Ook raken jongens, vergeleken met meisjes, achterop. En kiezen besturen van schoolinstellingen er vaak voor elkaar te concurreren, in plaats van samen te werken.

Gezondheidszorg: weinig uitvallers, hoog studiesucces, snel een baan

Opvallend zijn de grote verschillen tussen de tien sectoren binnen het onderwijs. Zo zijn de cijfers over de gezondheidszorg zeer positief. In het rapport staat: ‘Het aantal ingeschreven hbo-bachelor-en masterstudenten en het aantal wo-masterstudenten neemt toe. De uitval uit hbo-bacheloropleidingen daalt sterk, en gezond­heidszorg behoort nu tot de sectoren met de laagste uitval. (…) In de hbo-bachelor is gezondheidszorg al jaren de sector met het hoogste studiesucces.’

Ook staat in het rapport dat afgestudeerden in de sector gezondheidszorg snel een baan vinden.

Het onderwijsverslag over schooljaar 2016/2017 werd op 11 april  uitgereikt aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Klik hier om de Staat van het Onderwijs 2018 te lezen.