‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Voorgangsrapportage leven lang leren 2016

Voorgangsrapportage leven lang leren 2016

Ministers Bussemaker en Asscher geven in de Voortgangsrapportage leven lang leren 2016 informatie over de actuele ontwikkelingen rondom de verschillende maatregelen voor permanent leren. Met onder meer de aankondiging van een regeling scholingsvouchers, de stand van zaken rond pilots en experimenten deeltijd hoger onderwijs en de introductie van certificaten mbo.

Voorgangsrapportage leven lang leren 2016

Bron: rijksoverheid.nl

Klik hier voor de voortgangsrapportage.

Certificaten voor keuzedelen mbo Om de aantrekkelijkheid van het mbo voor bij-, op- en omscholing te verhogen wordt het vanaf 2016-2017 mogelijk dat volwassenen in het niet-bekostigd onderwijs, arbeidsmarktrelevante delen van mbo-opleidingen kunnen volgen die afgesloten worden met een certificaat. Deze certificaten worden opgenomen in het diplomaregister, wat de civiele waarde van de certificaten versterkt en beter inzichtelijk maakt over welke bekwaamheden werkenden en werkzoekenden beschikken die een dergelijk certificaat hebben behaald. Met de regeling Certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs heeft de minister, op basis van adviezen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB)  een eerste reeks keuzedelen vastgesteld waarvoor onderwijsinstellingen vanaf 1 oktober 2016 een mbo-certificaat kunnen uitreiken.  Deze eerste reeks is vastgesteld op basis van adviezen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), met vertegenwoordiging uit het onderwijs en bedrijfsleven. SBB zal naar verwachting in het voorjaar van 2017 een advies geven over een tweede reeks van keuzedelen.    

Een onderwijstraject gericht op het behalen van een of meer mbo-certificaten komt niet in aanmerking voor publieke bekostiging. Niet-bekostigde instellingen kunnen de mbo-certificaten verstrekken als zij beschikken over de diploma-erkenning van een kwalificatie waaraan het betreffende keuzedeel is gekoppeld. Het bekostigd onderwijs blijft gericht op het behalen van een mbo-diploma; alleen bij uitval kan een student een certificaat ontvangen, als hij het betreffende onderdeel heeft behaald. Informatie over de meerwaarde van deze keuzedelen voor een leven lang leren is te vinden in het document ‘onderbouwing keuzedelen voor certificaten september 2016’. Informatie over de inhoud van de betreffende keuzedelen is te vinden op www.s-bb.nl/keuzedelen.