‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Zorgpact en Koplopers genoemd in kamerbrief

Zorgpact en Koplopers genoemd in kamerbrief

Op vrijdag 1 december verscheen een kamerbrief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De brief gaat over de aanpak arbeidsmarkt en zorg.

Zorgpact en Koplopers genoemd in kamerbrief

Gezamenlijk optrekken

In de kamerbrief 'Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector' benoemt minister de Jonge verschillende vraagstukken in de zorg, zoals personeelstekorten, hoge werkdruk en toenemend ziekteverzuim. Het gezamenlijk optrekken als sector zorg en welzijn, met onderwijs, zorginkopers en overheid, is volgens De Jonge een noodzakelijkheid: "Dat is de kern van de opgave waar we voor staan. Alleen met elkaar kunnen we deze uitdaging aan."

De minister zet in op een aanpak via drie sporen: nieuwe professionals aantrekken, professionals optimaal inzetten en professionals behouden. 

Koplopers zijn goed voorbeeld

In de kamerbrief worden twee Koplopers genoemd als goed voorbeeld uit de regio. In box 2 worden De Praktijkroute en Practoraat Zorg & (Sensor)technologie beschreven. Ook het Zorgpact wordt in de brief genoemd (pag. 6): "Uiteindelijk zijn het zorginstellingen zelf die samen met werknemers, zorginkopers (verzekeraars en zorgkantoren) en onderwijs moeten zorgen voor voldoende medewerkers, het behoud van mensen en andere manieren van werken. Daarom zet VWS in op het versterken van regionale samenwerking via ondermeer RegioPlus en het Zorgpact. Door goede voorbeelden van regionale samenwerking tussen onderwijs en zorgaan-bieders een podium te geven als koploper, wordt een beweging van leren ingezet. Dit heeft ook geleid tot 17 regionale zorgpacten gericht op de betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, 70 koplopers en meer dan 50 (ervaren) belemmeringen in wet- en regelgeving die zijn opgelost. De kern is dat regionale partijen zelf aan zet zijn."

Klik hier om de volledige kamerbrief te lezen.